Nowa Strona » Cyfrowe Publikacje


Dobry pomysł szansą na dotację UE w konkursie

Firma PNO Consultants, zajmująca się doradztwem dotacyjnym, organizuje konkurs "Pomysłowy Przedsiębiorca" przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na rozwój własnej firmy.
 
Do końca 2012 roku pozostało niewiele czasu, a w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych jest jeszcze kilka naborów umożliwiających pozyskanie dotacji. Rygorystyczne procedury przygotowania dokumentów dla wielu przedsiębiorców stanowią barierę nie do przekroczenia. Ponadto sporym utrudnieniem staje się krótki okres przewidziany na składanie wniosków.
 
dotacje unii europejskiej

Konkurs „Pomysłowy Przedsiębiorca” organizowany przez PNO Consultants ma na celu wyłonienie dwóch innowacyjnych projektów gospodarczych kwalifikujących się do przyznania dotacji z funduszy europejskich w ramach Lubelskiego i Opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nagrodą główną w konkursie jest bezpłatna analiza możliwości uzyskania dotacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz wsparcie przedsiębiorcy aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Patronat medialny nad konkursem w województwie opolskim objęły lokalne rozgłośnie – radio Eska Opole i radio Wawa.
 
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu pomysłu na rozwój firmy. W formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie internetowej:
www.pomyslowyprzedsiebiorca.com należy wpisać wyłącznie podstawowe dane dotyczące firmy. Pozostałe informacje zostaną zebrane podczas wywiadu telefonicznego z konsultantem PNO.
 

Procedura zgłoszenia do konkursu jest celowo bardzo uproszczona, żeby poziom skomplikowania formalności nie był barierą dla zapracowanych przedsiębiorców – mówi Tomasz Hoffmann, Prezes Zarządu PNO Consultants.

Uznaliśmy, że podczas rozmowy łatwiej niż w formularzu można pewne rzeczy wytłumaczyć i opisać. Nasi doświadczeni konsultanci wiedzą, jak uzyskać istotne informacje o firmie oraz jak je potem trafnie sformułować we wniosku aplikacyjnym.
 
Zgodnie z wymogami Regionalnych Programów Operacyjnych (w województwie lubelskim i opolskim) w konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy należący do sektora MŚP. Ubiegający się o pomoc publiczną są zobowiązani do zastosowania definicji małych i średnich przedsiębiorstw zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
 
W województwie lubelskim konkurs przewidziano dla dwóch projektów dotacyjnych. Jeden z nich powinien spełniać warunki projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach OZE. (Działanie 1.4 schemat B).
Drugi projekt innowacyjny (Działanie 1.3) dotyczy inwestycji w nowe usługi i produkty lub też udoskonalenia już istniejących. W założeniach pomysł uwzględnia przygotowanie i uruchomienie wytwarzania, a także przygotowanie do sprzedaży tych usług i produktów.
 
Przedsiębiorcy z województwa opolskiego mają możliwość ubiegania się o dotację dla inwestycji związanych bezpośrednio z badaniem i rozwojem technologii (Działanie 1.3.2–6).
 
Konkurs „Pomysłowy Przedsiębiorca” trwa od 12 do 23 listopada. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie www.pomyslowyprzedsiebiorca.com, gdzie dostępny jest także regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie.
 
*****
PNO jest wiodącą europejską firmą doradztwa dotacyjnego. Eksperci PNO pozyskali dla Klientów ponad 1 mld PLN dotacji UE w ramach rund aplikacyjnych (lata 2007-2013)

Żródło: Agencja 210 komentarze:

 

Copyright © Blog | ekonINpoland Design by O Pregador | Blogger Theme by Blogger Template de luxo | Powered by Blogger


Udostępnij:

Tweetnij